We Create By Intuition

BOOK

posted in BLOG

121. Schedule for Life

page-121

121. ต้องทำอะไร?

เดินไปตามเส้นทางที่คุณเลือก

121. Was ist zu tun?

Folge dem Weg.

posted in BLOG

122. Simple Answer

page-122

122. ความหมายของชีวิตคืออะไร?

ความหมายนั้นอยู่ในความรู้สึก ประสบการณ์ และดำเนินไปของชีวิต

122. Der Sinn des Lebens ist zu finden, in Gefühlen, Bewegung und Erfahrung.

posted in BLOG

123. All You Need

page-123

123. เคล็ดลับ 3 ประการสำหรับการใช้ชีวิต

ประการแรก: เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ฟังเสียงของหัวใจ และเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ

ประการที่สอง: ดำเนินชีวิตด้วยวิถีในแบบของคุณ ปลุกเจตจำนงอันไร้ขีดจำกัดของคุณขึ้นมา

ประการที่สาม: แสวงหาความจริงและนำความรู้ของคุณมาประยุกต์ใช้ในทุกๆ สิ่ง และขอบคุณทุกๆ บทเรียนของชีวิต

123. Drei Tips für die Reise

Erstens: Lerne die Zeichen zu lesen, höre auf Dein Herz und traue Deiner Intuition.
Zweitens: Gehe den ganzen Weg bis zu Deinem Ziel, aktiviere Deinen unzerstörbaren Willen.
Drittens: Suche die Wahrheit und verwende Dein Wissen zu Allem.

Sei dankbar für jede Lektion.

posted in BLOG

124. Enjoy

page-124

124. ไม่มีสาระสำคัญอะไร

ชีวิตก็คือการเล่นเกมส์

124. Nichts ist wirklich wichtig – das Leben ist wie ein virtuelles Computerspiel.

posted in BLOG

125. Software Update

page-125

125. จดจำให้ขึ้นใจ

1. เป็นตัวเองจากเนื้อแท้และสิ่งที่คุณเป็นจริงๆ อย่าสูญเสียความเป็นอิสระของคุณ
2. จงมีความตั้งใจและลงมือทำ
3. มีอารมณ์ขันและรอยยิ้ม
4. จงอย่ากลัว อย่าพึ่งพาคนอื่น อย่าเกียจคร้าน และอย่าคิดในสิ่งที่ไร้ประโยชน์

125. Behalte Es in deinen Gedanken.

1. Bleib Du selbst (sei echt, wahrhaftig – was Du wirklich bist) und strebe nach Freiheit.
2. Absicht und Handeln.
3. Zeige Humor und lächle.
4. Die Abwesenheit von Angst, Abhängigkeit, eitlen Worten und nutzlosen Gedanken.

posted in BLOG

126. Play Life

page-126

126. เกมส์ชีวิตเราก็เหมือนกับตัวละครในเกมส์คอมพิวเตอร์

จิตใจก็เหมือนกับปุ่มควบคุม
จำนวนผู้เล่นมีเพียงคนเดียว คือตัวคุณเอง ผู้เล่นที่เหลือเป็นเพียงแค่ตัวประกอบฉากที่คอยสร้างบรรยากาศ
ในแต่ละวันที่คุณตื่นสู่ชีวิตแห่งความเป็นจริง จงพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน และวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้
บทได้ถูกเขียนไว้แล้ว ความสำเร็จคือชัยชนะ

เป้าหมาย: พัฒนาตัวเองและสนุกกับมัน

126. Play Life!

Der Körper ist wie ein Darsteller in einem Computerspiel.
Der Verstand ist das Control-Pad.
Anzahl der Spieler: Einer. Nur Du.
Die anderen Spieler im Spiel sind nur Extras um eine gewisse Atmosphäre zu kreieren.
Jede Nacht wachst Du in Deinem echten Leben auf und grübelst darüber, was gestern war und Du machst Pläne für morgen.
Die Situationen gestalten sich so das Du etwas aus diesem Moment lernen wirst.
Das Drehbuch ist fertig.
Erfolg ist garantiert.

Das Ziel: Selbst-Verbesserung und Spaß haben!

posted in BLOG

127. P.S.

page-127

127. 7 สิ่งที่สำคัญ

เอาใจใส่
มีสติพิจารณา
ใช้สมาธิและไตร่ตรอง
คิดบวก
มีความตั้งใจ
การมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
เป็นตัวของตัวเอง

127. P. S.

Aufmerksamkeit
Gedanken- Gegenwärtig sein
Meditativ sein
Positiv sein
Absicht
Hier und jetzt
Ich bin Eins

posted in BLOG

128. Thanks!

page-128titleVA+C

Thai Version: Nicky Panisra, Gracey S, Jackie Pichit Phromkade, Fern R, Patchaya Proud Khomna, Mimi C. Jiw, Eye Malasai, Ann KissJoeyaom Po

German Version by Markus Schwedes

Special Thanks to Miroslav VelievAnastasia Maslova and Daryl Seager for helping me all the way through!

                                       Victor Allbeone =]