We Create By Intuition

Category Archives: BLOG

posted in BLOG

1. What a Pleasure to Live

page-1

1. ความสุขสูงสุดของชีวิตคือจิตใจที่ไม่ถูกปิดกั้น

ในชีวิตของคนทุกคนล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยจุดมุ่งหมาย เสียแต่ว่าเราต่างยังตกเป็นทาสของกับดักที่  “ระบบ”
งานที่หนักและน่าเบื่อหน่ายซึ่งทำให้อิสรภาพและความคิดสร้างสรรค์หายไป เพื่อที่จะดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมา เราต้องหลีกหนีจากกับดักของระบบนั้นให้ได้

1. Welch ein Vergnügen das Leben ist, wenn die Seele von den Gedanken unberührt bleibt.

Wir alle werden hineingeboren in ein Leben, dass uns Sinn und Richtung vorgeben will.
Vom System geknechtet zu stumpfsinniger Schufterei geht uns Kreativität und Freiheit verloren.
Um unser ganzes Potential auszuschöpfen, müssen wir diese Falle des Systems vermeiden.

posted in BLOG

2. “Thank You” or “No, Thanks”

page-2

2. บางครั้ง แม้แต่ความปรารถนาที่ดีที่สุดจากผู้อื่น ก็อาจทำให้คุณหลงทางได้

คนเดียวที่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ ก็คือตัวคุณเอง

2. Manchmal führen dich selbst die besten Absichten anderer auf Abwege.

Der Einzige der am besten weiß was gut für Dich ist bist Du selbst!

posted in BLOG

3. Timeless Being

page-3

3. ฉันอายุเท่าไหร่

อายุของฉันอาจสะท้อนให้เห็นจากจิตใจ ซึ่งอาจแก่เท่ากับอายุของมันเอง
อายุของฉันอาจสะท้อนให้เห็นจากปัญญาและประสบการณ์ของฉัน
อายุของฉันอาจสะท้อนให้เห็นจากรูปร่างและหน้าตาของฉัน
อายุของฉันอาจสะท้อนให้เห็นจากสุขภาพของฉัน
ฉันควรนิยามอายุของฉันจากอะไร

3. Wie alt bin ich?

Mein Alter spiegelt sich vielleicht in meiner Seele wieder, welche vielleicht so alt ist wie die Zeit an sich.
Mein Alter spiegelt sich in meiner Weisheit und Erfahrung.
Mein Alter spiegelt sich in meinem Gesicht und meiner Erscheinung.
Mein Alter zeigt sich in meiner gesundheitlichen Verfassung.

Wie sollte ich mein Alter festlegen?

posted in BLOG

4. Recipe For Harmony

page-4

4. พื้นฐานของความสัมพันธ์

อิสระภาพ
มิตรภาพ
ความรัก
ความเข้าใจ

หากคุณไม่พอใจใครสักคน นั่นก็หมายถึงคุณกำลังไม่พอใจตัวคุณเอง
เหตุแห่งโทสะเกิดขึ้นภายในตัวคุณ หาได้มาจากผู้อื่น

4. Fundamente einer Beziehung

Freiheit
Freundschaft
Liebe
Vielseitigkeit

Wenn du aufgebracht bist wegen jemandem, bist Du nur wütend wegen Dir selbst.
Der Grund für Dein Zorn liegt in Dir selbst, er kommt nicht von Anderen.

posted in BLOG

5. Numbers Don’t Define

page-5

5. อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข

จงอย่ายึดติดกับตัวเลขของอายุและอย่าปล่อยให้ผู้อื่นทำให้รู้สึกว่าคุณถูกผูกมัดอยู่กับมัน

5. Für immer 17

Lass Dich nicht durch Dein Alter festlegen und lass Andere das auch nicht tun.
Kümmere Dich nicht um Dein Alter oder lass es andere Leute tun.

posted in BLOG

6. We’ve got Rules for Your Life

page-6

6. ใครกำลังพูด? พวกเขาพูดอะไร และทำไมพวกเขาถึงพูด?

เราได้รับการอบรมปลูกฝังว่า อะไรคือสิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ควรคิด รวมถึงสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะพบความสุขในชีวิต
ถ้าเราไม่ได้ไตร่ตรองด้วยตนเอง แต่ปิดหูปิดตาและยอมรับความเชื่อนั้น หากเราไร้แนวทางในการดำเนินชีวิต
หากเราไม่กำหนดวิถีชีวิตของตนเอง เราอาจหลงไปกับกฎเกณฑ์หรือแนวทางการใช้ชีวิตที่ผู้อื่นวางไว้ให้เรา

6.  Wer spricht? Was sagen sie und warum sagen die es?

Wir haben alle gesagt bekommen wie wir zu Leben haben, was wir zu tun haben, vor wem wir Angst haben müssen, um schließlich glücklich zu sein.
Wenn wir uns nicht unsere eigenen Regeln machen, werden wir uns in Regeln verlieren die andere für uns gemacht haben.

posted in BLOG

7. Before You Judge – Try to Understand

page-7

7. เรามองเห็นสิ่งที่เราอยากจะเห็น เพราะเราเห็นในแบบของเราเอง

เราไม่สามารถห้ามคนอื่นจากการตัดสินตัวเราได้ แต่เราสามารถแสดงให้พวกเขาเห็นสิ่งที่เราเป็นได้

7.  Ich sehe was ich sehen will, weil ich es auf meine Art sehe.

Ich kann keinen davon abhalten das Graue und Schwarze in meinem Weiß zu sehen.
Aber ich werde nicht aufhören zu zeigen was gesehen werden sollte.

posted in BLOG

8. Do Something Memorable

page-8

8. คุณกำลังทำอะไรอยู่?

เก็บบันทึกช่วงเวลาดีๆ ในชีวิต

8.  Was machst du?

Ich sammle kostbare Momente.

posted in BLOG

9. Stolen Power

page-9

9. การใช้พลังงานทางเพศในทางที่ผิด

ผู้มีอำนาจเหล่านั้นบังคับให้คุณใช้พลังงานของคุณทำงาน เพื่อสนองความต้องการทั้งหลายของพวกเขา แทนที่จะใช้พลังงานนั้นเพื่อความสุขความพอใจซึ่งเป็นความต้องการของคุณ

9. Sexuelle Energie ist kraftvoll

Diejenigen die Macht haben, wollen dich diese Energie für die Arbeit und nicht für Dein Vergnügen nutzen sehen.

posted in BLOG

10. Mainstream Expectations

page-10

10. คุณช่างแตกต่าง!

ขอบคุณ ฉันเองก็ไม่ต้องการที่จะเหมือนใคร หรือเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ฉันเป็น

10. Du bist nicht normal!

Danke, ich möchte nicht sein, was andere Leute als normal ansehen.