We Create By Intuition

Monthly Archives: July 2014

posted in BLOG

11. Blinded

page-11

11. ทาสยุคใหม่

ในอดีต ทาสถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แต่ “ทาส” ในปัจจุบัน ถูกล่ามด้วยความคิดและจิตใจ พวกเขาต้องปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระ จึงจะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. Sklaven der heutigen Zeit

In der Vergangenheit waren Sklaven angebunden an körperliche Ketten.
Heutige Sklaven sind mit ihren Gedanken gefesselt.
Sie müssen frei sein, um produktiv sein zu können.

posted in BLOG

12. My Head is Not a Garbage Can

page-12

12. คุณต้องการที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไหม?

ไม่หรอก ฉันต้องการรู้ในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญกับชีวิตของฉันเพียงเท่านั้น

12. Willst du alles wissen?

Nein. Ich will nur wissen, was relevant und hilfreich für mich ist.

posted in BLOG

13. Go to Your Own School

page-13

13. ชีวิตให้บทเรียนที่สำคัญกับคุณ

อย่าให้คำแนะนำกับใครหากไม่มีใครถาม
ประสบการณ์ของเราเองคือประสบการณ์ที่ดีที่สุด

13. Das Leben gibt dir die erforderlichen Lektionen.

Gib keine Ratschläge, wenn Dich keiner darum gebeten hat.
Deine eigene Erfahrung ist die beste Erfahrung.

posted in BLOG

14. Even Bad Situations Can Bring Useful Experiences

page-14

14. อะไรคือสิ่งที่ดี?

สิ่งนั้นคืออะไรก็ตามที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ

14. Was ist gut?

Was auch immer Dir das optimale Ergebnis bringt.

posted in BLOG

15. They Said that it’s Bad, so Why Does it Make Me Feel Happy?

page-15

15. จะรู้ได้อย่างไรว่าเราทำสิ่งไม่ดีลงไป

ทบทวนความรู้สึกและอารมณ์ของคุณ ใช้ใจไตร่ตรองแทนการนึกคิด

15. Wie erkenne ich, ob ich etwas schlechtes getan habe?

Überprüfe Deine Emotionen und Gefühle und stelle sicher, dass es dein Herz und nicht Dein Verstand ist der verantwortlich war.

posted in BLOG

16. Create Your Own Scenario

page-16

16. พวกเขากำหนด – คุณดำเนินชีวิตไปตามนั้น

หากทุกอย่างดำเนินไปตามที่พวกเขาควบคุม ชั่วชีวิตของคุณ คุณจะได้เผชิญกับหวาดกลัว ความละอาย ความรู้สึกผิด การศึกษาที่ล้มเหลว การทำงานที่น่าเบื่อหน่าย วันหยุดที่มึนเมา และสุดท้ายคุณเองก็จะตายก่อนถึงอายุเกษียณเสียอีก

16. Sie regeln alles – du lebst es

Wenn die Dinge sich für dich gut entwickeln wirst du lebenslang Angst, Scham, Schuld, nutzlose Erziehung und nicht befriedigende Arbeit erfahren, an Wochenenden betrunken sein und sterben bevor du deine Rente kriegst. Glückwunsch!

posted in BLOG

17. Every One of Us is a Different Planet

page-17

17. มิตรภาพคือการยอมรับชื่นชมในสิ่งที่ผู้อื่นเป็น มีความเห็นอกเห็นใจ รวมไปถึงการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

17. Freundschaft ist…

Freundschaft ist die Fähigkeit eigenwilliges zu schätzen zu wissen und mit Respekt und Empathie zu begegnen.

posted in BLOG

18. Awareness

page-18

18. เกมแห่งจิตใจ

เมื่อฉันพิจารณาชีวิตของฉัน ฉันพยายามมองสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาบนพื้นฐานของความเป็นจริง แทนที่จะมองว่าสิ่งเหล่านั้นดีหรือไม่ดี แต่ฉันกลับพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและทำความเข้าใจการดำรงอยู่ของมันและเดินก้าวต่อไปข้างหน้า

18. Gedankenspiele

Während ich mein Leben beobachte, versuche ich nicht Dinge in Gut und Böse einzuteilen, viel mehr einen objektiven Blickwinkel darüber zu gewinnen was wirklich existiert und warum es existiert, um meinem Weg zu finden.

posted in BLOG

19. Trust Your Intuition

page-19

19. จงทำตามสิ่งที่ปรารถนา และปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทางจิตใจ

19. Folge Deinem Begehren

Folge Deinem Begehren uneingeschränkt von Deinen Gedanken.

posted in BLOG

20. Enjoy The Time You Have

page-20

20. ชีวิตของคุณจะยืนยาวเพียงใดไม่สำคัญ สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าคุณพอใจกับมันหรือไม่

บางคนต้องการมีชีวิตอยู่เพียงเพราะพวกเขากลัวตาย
บางคนอยู่เพื่อต้องการทำบางสิ่งในชีวิตให้สำเร็จ
และบางคนก็มีชีวิตอยู่เพียงเพราะอยากจะสนุกกับมัน

20. Egal wie lange Dein Leben andauert, entscheidend ist ob Du es gut findest oder nicht.

Einige Leute wollen am Leben bleiben, weil sie Angst haben zu sterben.
Andere wollen in ihrem Leben was erreichen, wiederum andere wollen
Ihr Leben einfach nur genießen.